Iseõppekursus “E-õpe ja erivajadustega õppurid”

Koolitus

Nagu muudes eluvaldkondades, võivad erivajadustega inimesed kohata oma olukorrast tulenevaid probleeme ka e-õppes. Suur osa neist on aga põhjustatud teadmatusest, vahel hirmust tundmatu olukorra ees ning vahetevahel kahjuks eelarvamustest. Selle väikese iseõppekursuse eesmärgiks on anda e-õppe korraldajatele ja läbiviijatele teadmisi sellest valdkonnast. Loodetavasti võimaldab see kursuse läbinutel erivajadustega e-õppureid veelgi edukamalt aidata.

Kursus asub Vikiülikoolis aadressil http://bit.ly/WPcCGx

E-kursus “E-õpe ja erivajadustega õppurid” on mõeldud õppimiseks iseseisvalt – endale sobival ajal ja kohas ning jõukohases tempos. Ent sedalaadi õppimine vajab head enesedistsipliini ja motivatsiooni: kiusatus mõni asi tegemata jätta või kiiresti “üle libistada” toob kahju ainuüksi õppijale endale. Enne alustamist tasub kindlasti läbi lugeda õpijuhis ja täita ära väike küsimustik – mõlemad leiab kursuse esilehelt.

Kursusel on neli põhiteemat, millest igaühe juures on viidetega varustatud tekst (konspekt). Viidatud on läbisegi eesti- ja võõrkeelsetele (peamiselt ingliskeelsetele) materjalidele, mistõttu kulub ära vähemalt inglise keele ladus lugemisoskus. Peale selle on iga teema juures omaette vastamiseks mõeldud kordamisküsimused (vastused võib enda jaoks välja kirjutada, läbi kirjutamine aitab alati asju meelde jätta) ning üldisemad teemad, mille üle võiks mõelda.

Soovin huvilistele edu!

Tags:

Autorist