HITSA koolituskalender sügis 2014

Koolitus

September

05.09 – 30.11 Programmeerimine koolis (Scratch) (Tartu)
08.09 – 02.11 E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
08.09 – 05.1o Esimesed sammud programmeerimises
15.09 – 02.11 Ühistöövahendid
15.09 – 05.10 Arvutiga joonistamine
17.09 – 08.10 Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas (Tallinn)
22.09 – 16.11 Innovaatilised õpilood
22.09 – 19.10 Nutitelefonid ja rakendused õppetöös
26.09 – 17.02 Programmeerimine koolis (Python) (Tartu)
29.09 – 07.12 Õppevideote loomine
Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Tallinn)*

Oktoober

01.10 – 05.11 Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul (Pärnu)
06.10 – 16.11 Animatsioon
06.10 – 16. 11 Erivajadustega laps tavakoolis
06.10 – 02.11 IKT ja loovus lasteaias
12.10 – 09.11 MSW Logo I
13.10 – 07.12 Aktiivõppemeetodid e-õppes
13.10 – 30.11 Juhendite loomine
17.10 – 28.11 Miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvormid koolidele
20.10 – 16.11 Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
23.10 – 13.11 Hindamismudelid
27.10 – 08.12 T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel
28.10 – 18.11 Tehnoloogia ja innovatsioon (Tallinn)
31.10 – 27.11 Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul (Tallinn)
Õpetaja loob ja jagab (Türi)*
Õpetaja loob ja jagab (Tartu)*
Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias (Jõhvi) *

November

11.11 – 09.12 Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Türi)
15.11 – 13.12 Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul (Türi)
14.11 – 01.02 Programmeerimine koolis (Scratch) (Tartu)
16.11 – 14.12 MSW Logo II
20.11 – 21.11 Digiajastu haridusjuht: Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (Tallinn)
Õpetaja loob ja jagab (Jõhvi)*

Detsember

04.12 – 05.12 Digiajastu haridusjuht: Õppeprotsess juhtimine digiajastul (Tartu)

* kuupäev on täpsustamisel

Olulisemad seminarid ja üritused 2014. aasta sügisel:

09.10 Võrgustik võrgutab seminar “Miski pole võimatu, kui sa seda kujutleda suudad: meediakasutus õppetöös” (Tallinn)
22.10 IKT sügiskonverents “Kooli uus õppetava” koostöös Tallinna Haridusameti, Tallinna Reaalkooli ja eKooliga (Tallinn)
04.12 Võrgustik võrgutab seminar “Mitmekesiste õppemeetodite rakendamine õppetöös”

Koolitustel osalemise tingimused

Alus-, üld- ja kutsekoolide õpetajad ja koolijuhid, haridustehnoloogid (kõigilt haridustasemetelt) saavad koolitustel osaleda tasuta eeldusel, et kursus lõpetatakse õigeaegselt. Koolitusest loobumisest tuleb teatada hiljemalt 7 päeva enne kursuse algust. Loobumisest mitteteatamise või kursuse poolelijätmise korral esitatakse osalejale arve summas, mis on koolituskalendris http://koolitus.hitsa.ee märgitud koolituse maksumusena. Huvi- ja kõrgkoolide töötajatele on koolitustel osalemine tasuline.
Kõiki koolitusprogrammi kursuseid on võimalik tellida oma kooli ka sisekoolitusena. Täpsemad juhised ja info sisekoolituste tellimise kohta leiate siit.
Küsimuste korral võtke julgelt ühendust: koolitused@hitsa.ee

Koolituskalender täieneb pidevalt, jälgi värskeimat infot ja registreeru http://koolitus.hitsa.ee
Koolitusel osalemise tingimused ja lisainformatsioon siit.

Tags:

Autorist