Maailma uudised

Veebivideod ja õpianalüütika

Video on muutunud aina olulisemaks meediumiks tänapäeva hariduses. Olgu kõne all nn ümberpööratud klassiruum, loengusalvestused või internetipõhised massikursused ehk MOOCid, neid kõiki ühendab veebis edastatava video suur osakaal. Fontyse rakendusteaduste ülikooli teadur Pierre Gorissen Hollandist räägib Media and Learning’u uudiskirjas, kui oluline on infotehnoloogilise õpianalüütika rakendamine selleks, et teada saada, kuidas õppijad tegelikult videoid kasutavad. Palju uuritakse videote kasutamist küsimustike abil, kuid õigem on vaadata, mida õppijad tegelikult teevad, mitte mida nad ütlevad end tegevat. Selleks võrreldi õppijate vastuseid loengusalvestuste serveri logiga ning ilmnes, et õppijad hindasid omapoolset videote kasutamise aktiivsust märkimisväärselt üle. Näiteks väitis 70% uuringus osalenud üliõpilastest, et tavaliselt vaatavad nad 75–100% salvestatud loengust. Serveri logi näitas aga, et tegelikult vaatas loenguid nii põhjalikult ainult 2,7% üliõpilastest. Valdav enamik õppureist (69,9%) vaatas tavaliselt vaid 10-25% loengu salvestusest.
Logiandmed näitasid sedagi, et õppijad vaatavad loenguid vaid siis, kui tunnevad selleks vajadust – see pole halb, kuid sageli koondus videote vaatamine vaid nädalasse enne eksameid. Tegelikud andmed ei toetanud ka õppijate väiteid, et nad kasutavad sageli videoid loenguteks valmistumiseks ja kodutööde tegemiseks.
Õpianalüütika annab palju väärtuslikku teavet, mis aitab kohandada õppeprotsessi ja õpikeskkonda. Osa loengusalvestussüsteeme sisaldab juba praegu väga arenenud analüüsivahendeid, mis võimaldab hankida täpset infot videote kasutamise kohta. See kõik aitab saada paremat ettekujutust, millal, miks ja millised õppijad videoid tegelikult kasutavad.
Loe lisaks SIIT.

 „Viieminutiliste filmide festival“

Populaarse haridusportaali Edutopia üks menukamaid rubriike on „viieminutiliste filmide festival“ (vaata SIIT). Portaali toimetajad koostavad seal temaatilisi kogumikke erinevate teemade kohta. Teemadering on lai, ulatudes tõsisematest („kombineeritud õppe algtõed“) kergemateni („parimad kassivideod õpetajatele“), kuid alati leiab sealt midagi huvitavat ja õpetlikku. Näiteks suviste jalgpalli maailmameistrivõistluste järel valmis kogumik teemal „Teadus spordis“, mis käsitleb muu hulgas seda, miks me mängime mänge, millised jõud mõjutavad jalgrattaga sõitmist ning miks osa palle ei põrka.

Teine hiljutine videokogum käsitleb seda, kuidas muuta füüsiline klassiruum inspireerivaks ja õppimist toetavaks, samal teemal avaldati portaalis ka terve artiklite seeria. Vaata SIIT.

Tags:

Autorist