Maailma uudised (Arhiiv)

 • Kelle oma on õppimine? Ilmingupõhisest õppimisest Otavan Opisto e-õppes ja võrgustikes

  Soomes asuv Otavan Opisto andis õpilastele õppimises vabad käed aastal 2007, kui e-õppes teostati täiskasvanute gümnaasiumi õppurite osalusel esimene ilmingupõhise õppe proovikursus. Uuritavaks ilminguks oli tookord Läänemeri. Esimese vaimustuse lahtumise järel on õppeasutuses nüüdseks uuritud ligi 40 erinevat tegeliku elu nähtust alates piraatlusest ja lõpetades […]

  Loe edasi

 • Google kutsub konverentsile

  8.-9. mail korraldab Google tasuta haridusalase veebikonverentsi Education on Air. Konverentsi keskmes on tänapäevane klassiruum ning oodatud on kõik haridusvaldkonnast huvitatud õpetajad, õpilased, lapsevanemad, kooli juhtkond, süsteemiadministraatorid jne. Konverents algab 8. mail kl. 17.00 Eesti aja järgi ning esimese päeva teemaks on „Suundudes tulevikku“. Võtmeküsimuseks […]

  Loe edasi

 • 14 raamatut videomängude tähtsusest hariduses

  Kui kirjutamine hakkas laiemalt levima, oli tuntud Kreeka filosoof Plato kirjakeele osas väga kriitiline, öeldes: „Inimmälu hävitav, mehaaniline, ebainimlik meetod teadmiste väljendamiseks, kus küsimused jäävad vastuseta.“ Sarnase kriitika osaks on algselt saanud ka teised tänapäeval laialt levitud info- ja kommunikatsioonivahendid: telefon, raadio, televisioon ja internet. […]

  Loe edasi

 • 7 põhjust, miks mängud muudavad õppimist

  Videomängureid analüüsides saame hea ülevaate õppimise protsessist ja selle arenemisest. Mängimine on meelelahutuslik tegevus, kuid protsessi käigus õpitakse märkamatult, mistõttu pakuvad mängud kognitiivteadusele hulgaliselt unikaalset materjali, mille abil uurida õppimise dünaamikat. Arvutimängude teoreetik Tom Hatfield on oma raamatus „Why Gaming Will Dominate the Twenty-First Century“ […]

  Loe edasi

 • Malta kogemused hariduslike erivajadustega õpilastega tavakoolis

  KeyCoNet on Euroopa projekt, mida rahastab Euroopa Komisjoni elukestva õppe programm ja mille eesmärk on parandada võtmepädevuste rakendamist koolihariduses. Laienev partnerite võrgustik ning koolihariduses võtmepädevuste rakendamisega seotud teadmiste ja heade praktikate levitamine moodustavadki projekti töö. Head praktikad luuakse projekti käigus, kui võtmepädevuste õpetamist erinevates juhtumiuuringutes […]

  Loe edasi

 • Maailma uudised: kuus kuuma kõrghariduse trendi

  Veebilehel Government technology (http://www.govtech.com/) on avaldatud kuus kõrghariduse trendi, mis mõjutavad ilmselt kogu haridussüsteemi. Trende on kirjeldatud USA näitel. 1. Pilvemaailm ja virtualiseerimine Pilveteenused on muutunud lahenduseks, mis lihtsustavad kriitiliste probleemide ja teenuste haldamist: e-post, õppeinfo, ressursid, tarkvarad. Virtuaalsed lahendused võimaldavad mugavat ligipääsu personaalseadmetelt, kulude […]

  Loe edasi

 • Maailma uudised

  Veebivideod ja õpianalüütika Video on muutunud aina olulisemaks meediumiks tänapäeva hariduses. Olgu kõne all nn ümberpööratud klassiruum, loengusalvestused või internetipõhised massikursused ehk MOOCid, neid kõiki ühendab veebis edastatava video suur osakaal. Fontyse rakendusteaduste ülikooli teadur Pierre Gorissen Hollandist räägib Media and Learning’u uudiskirjas, kui oluline […]

  Loe edasi

 • Taotle koolile eTurvalisuse märgis

  Kas mõnel sotsiaalmeedia lehel on loodud teie koolile varikonto? Kas õpilast või õpetajat kiusatakse internetis? Kas keegi vaatas kooli arvutis pornot? Kas meil on õigus õpilaste pilte kooli veebi üles laadida? Need küsimused on ilmselt läbi jooksnud iga koolijuhi, IT-juhi või haridustehnoloogi peast. E-õpe ja […]

  Loe edasi

 • InGenious’e juhendmaterjal aitab koolide ja ettevõtete koostööd arendada

  HITSA Innovatsioonikeskus on rahvusvahelise projekti inGenious raames tõlkinud koolide ja ettevõtete koostööd käsitleva juhendi. Tegemist on praktilise materjaliga, mis pakub näpunäiteid  meeles pidamiseks, kui kavandatakse nii ühte kooli ja ettevõtte külastust või pikemaajalisemat koostööd.  Juhendis tuuakse esile küsimused, millele on oluline vastata juba enne omavahelise koostöö […]

  Loe edasi

 • Maailma uudised

  Suuruurimus innovaatilistest õppekeskkondadest Arenenud tööstusriikide organisatsiooni OECD haridusuuringute ja -innovatsiooni keskus CERI sai valmis mahuka uurimuse „Innovative Learning Environments“, mis vaatleb seda, kuidas luua innovaatilist, 21. sajandi pädevusi arendavat õppekeskkonda. Õppekeskkonda käsitleb raport orgaanilise ja holistlikuna – tegemist on õppetegevusi ja -tulemusi kujundava tervikliku ökosüsteemiga. […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica