e-Ülikool (Arhiiv)

 • Sidudes õpetajakoolituse teooriat ja praktikat

  Nii Euroopas kui ka mujal maailmas on palju tähelepanu juhitud sellele, et õpetajakoolituse programmid ei toeta piisaval määral n-ö teoreetiliste õpingute seostamist praktikaga. Uurijad on märkinud, et praegused õpetajakoolituse programmid ei valmista tulevasi õpetajaid nende tööks piisavalt hästi ette, mistõttu on algajatel õpetajatel sageli raske […]

  Loe edasi

 • Ühe etapi lõpp on teise algus

  Imekauni maikuu kahel päeval tõmbame joone alla REDEL ja e-VÕTI projektidele. Jääb veel lõpetada seirearuanded ja kokku panna viimased väljamaksetaotlused. REDEL projektiga saime kõik koos higistada viis aastat ja e-VÕTI projektiga neli aastat. e-VÕTI projekt on REDEL projektist noorem, aga see-eest kaks korda priskem REDEL […]

  Loe edasi

 • E-põhisest haridusest

  Veel kümmekond aastat tagasi peeti e-õppest ja e-haridusest rääkijaid pisut veidrikeks, kes tegelesid huvitava kuid peaaegu täiesti ebapraktilise asjaga. Nii koolides kui ülikoolides tegeleti peamiselt arvutite ostmisega – tiiger hüppas innukalt oma esimest hüpet. Ka praegu on tehnoloogia aeg-ajalt kõneaineks, aga juba selles võtmes, et […]

  Loe edasi

 • E-õpe- võimalused igapäevases elus!

  17. oktoobril toimus Täiskasvanud Õppija Nädala raames järjekordne e-õppe päev – juba viiendat aastat. E-õppe päevade algusajal olime oma tegevused suunanud peamiselt õppejõududele ja õpetajatele tuues neid e-õppe kaudu just õppija rolli. See roll ei ole neile kerge, kuid samas vajalik tehnoloogiliste vahendite rakendamiseks õppetöös, […]

  Loe edasi

 • Vahtralehekirju e-õpe

  Kaunis sügis on saabunud. Esimene üksteisega tutvumise ja harjutamise nädal möödas. Ees on ootamas kaheksa pikka kuud, et siis jälle leida end ilusas suves. Nendeks pikkadeks kuudeks on e-Õppe Arenduskeskusel mitmeid plaane ja ideid, et neid koos Teiega sisustada. Salajased soovid ja unistused Tulemas on […]

  Loe edasi

 • Suvel e-õppe vormi!

  Suur suvi on ukse ees ja paljud meist on oma puhkuseplaanid teinud või veel teevad neid. Suvi on hea aeg energia kogumiseks ja uute ideede genereerimiseks, et siis sügisel alustada täis indu ja energiat. Kindlasti on suvi hea aega vaadata kriitiliselt üle oma e-kursus või […]

  Loe edasi

 • E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad

  Mitmed e-õppe eksperdid on esile toonud e-õppe rolli hariduse kvaliteedi tõstmisel. E-õpe on loonud vajaduse analüüsida ja hinnata õppimis- ja õpetamisprotsessi haridusasutustes. Erinevad tehnoloogilised võimalused on loonud uued ja kõrgemad ootused õppimisele ja õpetamisele. Kõik see on tekitanud olukorra, kus meil kõigil tuleb omandada terve […]

  Loe edasi

 • Tänud huvitava e-õppe aasta eest!

  Täna hoiate käes selle aasta viimast Uudiskirja. Alati, kui alustan oma artiklite kirjutamist, loen veelkord eelnevalt läbi juba ilmunud Uudiskirjad. Põnev on jälgida seda arengut, mis iga Uudiskirjaga kaasas käib. Tundub, et nelja Uudiskirja väljaandmine aastas on muutunud juba traditsiooniks nii Uudiskirja toimetusele kui ka […]

  Loe edasi

 • Piiridega ja piirideta e-õpe

  Käes on september ja uus kooliaasta on alanud. Loodetavasti on kõik õpetajad, õppejõud, õpilased ja üliõpilased kenasti puhanud ning laadinud kauni suvega endasse palju päikeselist energiat, et vastu minna töisele talvele. e-Õppe Arenduskeskuse meeskonnal õnnestus sel suvel külastada St.Petersburg`i Kolledžit ja osaleda Florida Kaugõppe Konsortsiumi […]

  Loe edasi

 • Memorandum (e-memorandum 2006)

  21. sajandi õppetöö eeldab õppeprotsessis info-ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamist. Õppimise aluseks on info, kogemuste ja teadmiste vahendamine. Õppesisu ja kasutatavad meetodid mõjutavad tugevalt teineteise arengut. Praegu IKT vallas toimuval on õppimisele ilmselt drastilisem mõju kui seda oli Gutenbergi trükimasinal. IKT ei mõjuta mitte ainult info […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica