Aineveerandid Koolielu portaalis

Tiiger hüppab

Nii nagu järjekordne õppeaasta läks oma uuele ringile, alustas ka Tiigrihüppe Sihtasutuse hallatav haridusportaal Koolielu (www.koolielu.ee) uut õppeaastat. Sellel õppeaastal on Koolielu jaganud oma tegemised ära veerandite kaupa: algusveerand, reaal- ja loodusteaduste veerand, humanitaarteaduste veerand ning loovusveerand. Veerandite algus- ja lõpuajad on samad, mis selle kooliaasta kalendriski märgitud. Aineveerandid sarnanevad mõneti eelmisel õppeaastal toimunud ainekuudega – igal veerandil on vaatluse all kindlad teemad ja üksteisega seotud õppeained.

Kutsume taas õpetajaid-õpilasi portaali tegemistes kaasa lööma – oleme portaali välja pannud kogu õppeaasta jooksul toimuvad õpilaste ainekonkursid.

Iga aineveerand pakub õpilastele erisuguseid võimalusi panna proovile oma teadmised, loovus ja eneseväljendusoskusvirtuaalses maailmas. Näiteks tuleb õpilastel nuputada huvitavaid ja kiireid lahendusi, kuidas jõudsalt õppida või milliseid nippe kasutada õpitava paremini meelde jätmiseks (“Kui ma oleksin õpetaja”). Samuti on võimalik osaleda videokonkursil, mille raames peavad õpilased valima lõigu mõnest raamatust, selle lavastama ja filmima (“Elustame raamatuid”). Põnevaid tulemusi ootame loovusveerandi konkursilt “Teeme ise ära!” – kui midagi on koolis õpilaste meelest kehvas seisus, siis saab ju oma nõu ja jõuga probleemidele lahendusi pakkuda, ise käed külge panna.

Õpetajatele korraldame Koolielu õppematerjalide kogu täiendamiseks konkursi “Täna samm, homme teine”. Arvutid ja internet on saanud tänapäeva kooli lahutamatuks osaks. Raamatute ja töövihikute kõrval on kohta leidmas digitaalsed õppematerjalid, mille sünni- ja tekkimislugu on sootuks teistsugune kui trükilõhnalise õpiku oma. Hea materjal võib sündida huvist katsetada midagi uut, tahtmisest ise luua või hoopis vajadusest katta mingi tühimik. Kui kohtuvad õpetamiskunst, loovus ja lugematul hulgal võimalusi pakkuv tehnoloogia, siis võib tulemuseks olla suurepärane õppevahend. Kõige tähtsam on aga julgus proovida – täna samm ja homme teine ning märkamatult on õpetajast saanud õppematerjali looja.

Õppematerjalide konkurss kestab terve õppeaasta, töid saab esitada kolmeks erinevaks tähtajaks. Pärast iga tähtaega valitakse laekunud tööde hulgas parimad, mis võistlevad edasi konkursi lõppvoorus. Õppeaasta lõpuks peaks selguma selle õppeaasta parim veebipõhine õppematerjal, mille loojat väärikalt tunnustatakse.

Tänavune õppeaasta tuleb Koolielu portaalis muutusterohke ja täis häid üllatusi portaali kasutajatele. Lõppemas on Koolielu portaali arendustööd. Juba lähitulevikus on kõigil kasutajatel võimalus uuenenud, veeb 2.0 ajastusse astunud Koolieluga lähemalt tutvuda.

Tags:

Autorist